Z powodu postępowania prowadzonego przez Sąd Lekarski w sprawie dr Zbigniewa Martyki (jako, że póki nie zostało rozstrzygnięte nie wszystko można upublicznić) niniejszym publikuję dokumenty na podstawie których Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ) wszczął przeciwko mnie postępowanie i skierował sprawę do Sądu Lekarskiego z wnioskiem o ukaranie mnie. Sprawa została zakończona uniewinnieniem mnie przez Okręgowy Sąd Lekarski, natomiast Naczelny Sąd Lekarski odmówił wszczęcia postępowania przeciwko OROZ – o które wystąpiłem. Postępowanie OROZ i eksperta opiniującego moje wypowiedzi (Pani dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii, członek Rady Medycznej przy Premierze RP w trakcie pandemii c19 /i opiniowania tej sprawy/) pozostawiam ocenie czytelników. Proszę o zwrócenie uwagi na merytoryczną zawartość ekspertyzy wydanej przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie epidemiologii.

Wniosek o wydanie opinii eksperta:

Opinia eksperta:

Zarzut OROZ:

Donos nr 1.:

Donos nr 2. – z biura Rzecznika Praw Pacjenta:

Donos nr 3.:

Donos nr 4. (twitterowy):

Donos 5.:

Postanowienie o wszczęciu postępowania na podstawie donosu prof. Grzybka:

Materiały dowodowe na podstawie których wszczęto postępowanie dyscyplinarne: