Zostań w domu. Wpływ na ponadnormatywną śmiertelność.

Publikacja National Bureau of Economic Research https://www.nber.org/system/files/working_papers/w28930/w28930.pdf opisuje wpływ ogólnie pojętego „zamknięcia” – czyli nakazów ogólnie określonych jako „zostań w domu” (Shelter-In-Place – SIP) na ponadnormatywne zgony. Analizą objęto 43 państwa oraz wszystkie stany USA. Dokładne zbadanie przyczyn ponadnormatywnych zgonów jest bardzo istotne, szczególnie ważne jest zbadanie, czy podjęte środki były adekwatne do zagrożenia i czy nie spowodowały większych szkód, niż epidemia koronawirusa sama w sobie. Analiza przeprowadzona przez NBER wykazała, że po implementacji nakazów lockdownowych pojawiał się istotny statystycznie wzrost liczby ponadnormatywnych zgonów. Taki wpływ był obecny niezależnie od tego, czy przed wdrażaniem ograniczeń swobód pojawiał się ich spadek. Wpływ był też niezależny od tego, czy nakaz „SIP” wdrażany był wcześniej i utrzymywany dłużej.  

Najistotniejszy jest efekt netto restrykcji. Nawet jeśli ich bezpośredni wpływ na zgony spowodowane koronawirusem był w jakiejś mierze pozytywny, należy zwrócić uwagę na koszty i szkody wywołane dewastującym uderzeniem w inne aspekty życia ludzi, w tym na zdrowie publiczne. Większość ograniczeń lockdownowych prawdopodobnie wywołała szkodliwy efekt netto.

Zdjęcie: https://unsplash.com/photos/ewIdLFI-PoM?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink