Miejsce gdzie medycyna łączy się z teatrem.

„Panowie swoim zachowaniem zmuszają nas do obrony tej miernoty !” krzyknął z widowni dystyngowany jegomość.  Ta przedwojenna historia dotyczy premiery sztuki „Pani Chorążyna”, na której Antoni Słonimski i Skamandryci siedzący podchmieleni na widowni głośno komentowali kiepski spektakl.

Tajemnica lekarska.

Były już minister zdrowia, Pan Adam Niedzielski we wpisie z dnia 4 sierpnia 2023 r. opublikowanym na portalu Twitter (obecnie „X”) dał wyraz swej lekkomyślności i dezynwoltury z jaką traktuje powierzone sobie dane wrażliwe obywateli. Komentując wypowiedzi znanego z imienia i nazwiska lekarza (Pana Doktora Piotra Pisuli) napisał publicznie:

„(…) Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Takie to FAKTY (…) ”

A więc –Minister Adam Niedzielski będąc urzędnikiem, który posiada dostęp do danych wrażliwych obywateli – opublikował je w swoim osobistym interesie. Doktor Piotr Pisula, były przewodniczący Porozumienia Rezydentów zarzucał Ministerstwu Zdrowia, że nie mógł wypisać leków dla pacjentów. W odpowiedzi na zarzuty Doktora Pisuli Pan Minister postanowił zareagować, zarzucając Doktorowi mijanie się z prawdą i opublikował infomacje, jakie leki przepisał dla siebie Pan Doktor. Nie byłoby w tym nic strasznego, gdyby chodziło tylkoj o leki, jakie przepisał Pan Doktor Pisula, ale niestety – doszło do ujawnienia leki jakie otrzymał obywatel Piotr Pisula od siebie samego. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że Pan minister prawie do samego końca nie rozumiał co zrobił – nie rozumiał, że opublikował dane obywatela Nie można złamać tajemnicy lekarskiej nie będąc lekarzem. Ale będąc obywatelem można złamać Artykuł 107 ustawy o ochronie danych osobowych. Ten artykuł ma brzmienie:

„1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech”.

Intencje Doktora Pisuli.

Intencje Pana Doktora Pisuli nie mają żadnego znaczenia dla złamania artykułu 107 Ustawy o ochronie danych osobowych. Domyślam się, że chodziło o to, żeby dowalić Ministrowi, z którym drogi od jakiegoś czasu zaczęły się środowisku lekarskiemu rozjeżdżać. Pan Doktor Piotr Pisula mógł przyznać, że „testował system”. Ale tak naprawdę nikogo to nie powinno obchodzić, bo pacjent Piotr Pisula został pozbawiony prywatności.

 

Miejsce, gdzie medycyna łączy się z teatrem.

 

W odpowiedzi na złamanie prawa przez Pana Ministra zareagowała Naczelna Izba Lekarska. W dniu 5 sierpnia 2023 r. na profilu NIL pojawił się wpisNa prośbę Prezesa NRL Prezesi 100 towarzystw naukowych zrzeszonych w Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich zbiorą się celem omówienia kryzysu zaufania do tajemnicy dokumentacji medycznej spowodowanego przez Ministra Zdrowia”.

https://twitter.com/NaczelnaL/status/1687806339198717952?s=20

Listę Towarzystw Lekarskich skupionych w Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich  znajdziecie Państwo pod tym linkiem:

https://nil.org.pl/uploaded_images/1575538630_lista-towarzystw-uczestniczacych-w-konferencji-prezesow-towarzystw-lekarskich.pdf

Tak się składa, że kryzys zaufania, jaki wzbudził Minister Niedzielski w zarządzie Izby Lekarskiej i wśród Prezesów Towarzystw Lekarskich dotyczył ujawnienia dawnych wrażliwych. A trzeba przypomnieć, że w dniu 28 listopada 2021 roku Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych opublikowało apel do władz o podjęcie prac nad rozwiązaniami ograniczającymi dostęp do miejsc publicznych dla osób nie posiadających Unijnego Certyfikatu Cyfrowego (czyli głównie osób niezaszczepionych). Oto link do Apelu:

https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1638179005_apel-zg-pteilchz.pdf

Apel  poparło wiele różnych towarzystw i organizacji. Nie trzeba daleko szukać  – wzburzenie ujawnieniem przez Ministra Niedzielskiego danych prywatnych z recepty obywatela Pisuli wyrażały w wielu sytuacjach prezesi tych samych towarzystw, które domagały się, aby każdy cieć, woźny, bileter, konduktor czy recepcjonista mógł sprawdzać czy dany obywatel przyjął należną mu dawkę preparatu genetycznego. Na dole wpisu umieszczam pełną listę towarzystw domagających się segregacji sanitarnej obywateli.

http://www.pteilchz.org.pl/informacje/aktualnosci/ (szukać pod datą 28 listopada 2021 r.)

I to jest właśnie miejsce, w którym medycyna łączy się z teatrem. Jesteśmy zmuszeni do obrony tej miernoty. Ale któż jest miernotą ? Minister Zdrowia czy wszystkie towarzystwa lekarskie podpisane pod apelem o segregację ? Odpowiedzcie sobie Państwo sami.

 

Paweł Basiukiewicz.

 

Możesz wesprzeć tego bloga:

https://trzyfilary.org/wsparcie/

https://buycoffee.to/trzyfilary

 

Apel poparli

 • Członkowie Rady Medycznej przy Prezesie Rady Ministrów nie będący członkami ZG PTEiLChZ
 • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Medyczna Racja Stanu
 • Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Stowarzyszenie – Samorządy dla Polski
 • Unia Metropolii Polskich
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich
 • Komitet Biotechnologii PAN
 • Komitet Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk
 • Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
 • Polskie Towarzystwo Akupunktury
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 • Polskie Towarzystwo Badania Bólu
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
 • Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki
 • Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi
 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
 • Polskie Towarzystwo Endokrynologii Ginekologicznej
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polskie Towarzystwo Farmakologiczne
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 • Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Hepatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej i Tropikalnej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sądowej i Kryminologii
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej
 • Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof
 • Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
 • Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów
 • Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych
 • Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne
 • Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
 • Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
 • Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne
 • Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej
 • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych
 • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
 • Towarzystwo Chirurgów Polskich
 • Societas Humboldtiana Polonorum