Żeby rozmawiać na temat krzywd i błędów jakie zostały popełnione przez instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym należy zadawać właściwe pytania właściwym osobom dysponując materiałem dowodowym. W przestrzeni publicznej przez cały okres pandemii aż do dzisiaj pojawiają się głosy kwestionujące sensowność podejmowanych działań. Pojawiają się także głosy kwestionujące kwestie definicyjne. Najbardziej radykalne głosy kwestionujące – kwestionują jakość produktu testu PCR wykonywanego na podstawie dokumentu Corman-Drosden.

Niniejszy wpis stanowi tylko szkic rozmowy, jaką chciałbym przeprowadzić ze znamienitymi specjalistami, przedstawicielami zawodu lekarza.

 

Po pierwsze: sprawa definicji przypadku:

Definicja przypadku została zamieszczona 31 października 2020 r. na stronach Państwowego Zakładu Higieny. Wynika z niej jednoznacznie , iż każdy przypadek, gdzie test PCR w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 jest pozytywny jest przypadkiem potwierdzonym COVID [1]. Konkretnie zapis brzmi tak: przypadek pozytywny COVID to każda osoba spełniająca laboratoryjne kryterium przypadku potwierdzonego.

 

Kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego brzmi następująco:

 

 

 

[1] http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_COVID-19_31.10.2020.pdf

 

Wsparcie: https://trzyfilary.org/wsparcie/