Rozbierzmy na części pierwsze to, czym nas karmią histeryzujące media:

Wg Meldunków epidemiologicznych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę w Polsce:

http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.htm

Między 05 września 2022 a 18 grudnia 2022 miało miejsce ok. 2 milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

Skąd 2 miliony ? – pobrano do badań wirusologicznych 803 próbki, które pobierano w 0,4 przypadkach na 1000, prosta kalkulacja 803/0,0004 = ok. 2 mln. Można tez policzyć „na piechotę”, powinno wyjść podobnie. Ja poszedłem „na skróty”, chodzi o rzędy wielkości a nie konkretne liczby, co poniżej można zobaczyć.

Spośród tych 803 pobranych próbek pozytywny wynik w kierunku grypy, paragrypy, adenowirusa lub RSV dały 323 próbki, co stanowi ok. 40% wszystkich pobranych próbek lub 0,01% wszystkich podejrzeń. Tak ! Patogen potwierdzono w 0,01% zaraportowanych przypadków.

Spośród 803 pobranych próbek:

Grypa stanowiła 222, tj 27,6% spośród pobranych do badania próbek. (Grypa A: 145, A/H1: 8, A/H3: 61, B: 8)

RSV 100, tj 12,4% spośród pobranych do badania próbek.

Adenowirus 1, tj 0,1%

Gdyby przyjąć, że pobrane do badań wirusologicznych próbki stanowią próbę reprezentatywną dla wszystkich przypadków „zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę”, możnaby uznać, że:

Wirus grypy (A+A/H1+A/H3+B) odpowiada za 27,6% z 2 mln przypadków, czyli za ok. 550 tys przypadków,

RSV odpowiada za 12,4% z 2 mln przypadków, czyli za ok. 248 tys. przypadków,

Adenowirus odpowiada za 0,1% z 2 mln, czyli za 2 tys. przypadków

Etiologia nieznana dotyczy ok. 1,2 mln przypadków, czyli 60%

Struktura etiologiczna zaraportowanych przypadków.

Etiologia nieznana, czyli zgłoszony przypadek to może być: bakteryjne zapalenie płuc o dowolnej etiologii, angina paciorkowcowa, wirus EBV, wirus coxackie, enterowirus, rinowirus, bocawirus, wczesna faza wirusa HIV (tak!), wczesna faza wirusa zapalenia wątroby A,B i C (tak!), koronawirus, reakcje toksyczne, reakcje na leki, reakcje alergiczne, nowotwory dające objawy ogólne, choroby reumatyczne, przepracowanie, wczesna faza zapalenia trzustki, wczesna faza zaostrzenia astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a nawet zawału serca, niewydolności serca, stan po oparzeniu, zastrzał i wiele, wiele innych – cały podręcznik interny. Prawdopodobnie najczęściej będą to infekcje, ale nie ma na to żadnego dowodu. Oczywiście będą tam również symulanci wyłudzający zwolnienia ze szkoły, uczelni i z pracy, jeśli w wystarczająco udany sposób przekonają lekarza do swojej „grypy”.

Dlaczego ? Bo to są przypadki raportowane na podstawie objawów klinicznych. Objawy kliniczne infekcji grypopodobnych są to tzw. objawy ogólne – rozbicie, osłabienie, senność, bezsenność, bóle mięśni, gorączka, czasem kaszel, katar.

 

A więc jeszcze raz: spośród 2 mln zaraportowanych zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę – grypę potwierdzono w 222 przypadkach, co stanowi ok 0,01%. Co nie znaczy, że grypy nie ma. Oznacza to tylko, że niewiele wiemy. Zasadniczo nie wiemy nic. 99,99% przypadków może mieć jakąkolwiek etiologię.

Życzę zdrowia, szczęścia i wolności.

 

Grafika: openAI, DALL-E

https://labs.openai.com/s/OvGUQpfo9qpwW4r4hsvcD7dV