Czas do uzyskania zaszczepienia 50-70% populacji (a nawet 90% jak niektórzy postulują) może być bardzo długi, nawet 2-3 letni, a trzeba koniecznie jak najszybciej uwolnić ludzi, uwolnić ludzką aktywność, pozwolić im pracować, chodzić do kin, teatrów, muzeów, restauracji i puścić dzieci do szkół. Moim zdaniem główną i bezpośrednią przyczyną pewnych nieracjonalnych zachowań, jest testowanie PCR wszystkich chorych “jak leci” przed przyjęciem do oddziałów szpitalnych, a potem w trakcie hospitalizacji po kilka razy i mamy straszny bałagan, przeładowane oddziały covidowe i brak dostępu do normalnej diagnostyki dla pacjentów PCR+.

A tutaj uzasadnienia i propozycje dla ochrony zdrowia, które powinny być sformatowane w postaci zaleceń (dla lekarzy). Moim zdaniem dopóki nie będzie zaleceń, będzie kwarantanna, izolacja, wyłączenia gospodarki, wyłączenia oddziałów itp. szczepienia niewiele zmienią w najbliższym czasie.

1. Ryzyko przeniesienia zakażenia przez osobę bezobjawową, u której potwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 jest bardzo małe, bliskie zeru [1.]

2. Ryzyko przeniesienia zakażenia przez osobę po 9 dniach od początku objawów jest bliskie zeru, niezależnie od testu PCR, więc nie ma sensu izolować w oddziałach COVID czy w izolatkach osób objawowych powyżej 9 dnia od początku objawów [2.]

3. Ryzyko zakażenia przez osobę, u której w badaniu PCR mamy wysoką ilość cykli potrzebna do uzyskania sygnału wirusa (>30-35) jest minimalne.[3.]

4. WHO na swoich stronach zamieściło informację, aby zwrócić uwagę ryzyko fałszywie dodatnich testów w zależności od ustawień [4.]

Wnioski:

1. Nie testować scriningowo osób na wstępie do szpitala, tylko osoby, u których wywiad kliniczno epidemiologiczny wskazuje na zakażenie.

2. Nie testować też osób hospitalizowanych, z wyjątkiem osób objawowych.

3. Rozważyć zmianę definicji wyniku dodatniego (być może zmniejszyć CT value – nie chcę się wypowiadać, domena PT diagnostów laboratoryjnych).

4. Zmienić definicję przypadku (definicja przypadku potwierdzonego wg GIS to każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne, czyli dodatni test PCR [sic!]) [5.]

5. Znieść kwarantannę i izolację, ponieważ bilans koszty-korzyść jest niekorzystny dla ludzi i gospodarki. Izolacja i kwarantanna do osób bezobjawowych jest niecelowa a osoby objawowe izolują się same, zwłaszcza teraz wobec nacisku społecznego.

Przyjmując, iż dopuszczamy nieduże ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a jednocześnie udrażniamy system ochrony zdrowia, moim zdaniem znajdziemy się w lepszym miejscu zarówno pod względem funkcjonowania szpitali jak i funkcjonowania społecznego (to drugie już zależne jest od przepisów prawnych). Szczepienia się już rozpoczęły, więc pozytywny efekt psychologiczny działa. Ponadto ozdrowieńców jest już bardzo dużo. Przyjmując iż rozpoznajemy 5-10% wszystkich zakażonych, może być ponad 15 mln osób więc zaczynamy się zbliżać do odporności populacyjnej (w tej kalkulacji przyjmuję ilość zgonów w Polsce 29 tys., średni IFR podany w biuletynie WHO 0,23% oraz czułość wymaz+test ok 70%)

  1. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w?fbclid=IwAR0alR_j8YpWkG_H1lJkfDoE-eGjwc2GjUqEFkgsLZ1aUCmi4DxTVirNpsk
  2. https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30172-5/fulltext?fbclid=IwAR17iLUwtVAft2jGpkh43-U6q2FkzlzizrkcYzfXNzEpdNxDKQPCaHP5i0Y
  3. https://academic.oup.com/cid/article/72/11/e921/5912603
  4. https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05